בית טל

שדות ים

עיצוב: תומר פרטוק
צילום: שי בן אפרים

  מטבח הבית

מטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץ