בית יעקב

מבוא חמה

עיצוב: רות ולבנה אדריכליות
צילום: גילי בלק

  מטבח הבית

מטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץ