בית קדיש-כץ

חוקוק

עיצוב: תומר פרטוק
צילום: זוהר עצמון

  מטבח הבית

מטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץ