בית מור

רמת השרון

עיצוב: בטי יעקובסון
צילום: אורית ארנון

  מטבח הבית

מטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץ