בית אידה

רמת הגולן

עיצוב: ארנון אדריכלים ותומר פרטוק
צילום: זוהר עצמון

  מטבח הבית

מטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץמטבח עץ מלא


עיצוב: מלאכת עץ